Tarieven

Wij hanteren de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarievenlijst.

Deze lijst vindt u door hier te klikken.

.