No-show patiënten

No-show bij tandarts of mondhygiëniste.

In de Nederlandse media is er de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het fenomeen no-show in de mondzorg. Per behandelaar worden gemiddeld maar liefst 3,6 afspraken per week niet nagekomen wat tot hoge kosten leidt. Conform landelijke richtlijnen brengen tandartsen en mondhygiënisten voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening (Declaratiecode is C90: “Niet nagekomen afspraak).

Kosten no-show

Helaas worden wij ook met deze problemen geconfronteerd. Het komt geregeld voor dat patiënten niet op hun afspraak verschijnen. Dat is heel vervelend, er staat namelijk een team klaar, die in die tijd geen zorg kan verlenen. Dit kost de praktijk veel geld.

Verantwoordelijkheid patiënt

Het is de verantwoordelijkheid van een patiënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 48-uur van tevoren te verplaatsen. Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak via e-mail een afspraakbevestiging en enkele dagen voor de afspraak ook nog een herinnering. Aan de balie wordt op verzoek ook een afspraakkaart aangeboden. De e-mails zijn een service voor onze patiënten en ontslaat een patiënt niet van de eigen verantwoordelijkheid.

Landelijke richtlijnen en praktijkregels

Natuurlijk gaan wij er van uit dat een patiënt niet expres niet komt opdagen. Toch kunnen, ongeacht de reden, conform de landelijke richtlijnen door tandartsen en mondhygiënisten de kosten in rekening gebracht. Een praktijk mag als maximum de kosten van de voorgenomen behandeling in rekening brengen. Bij tandartspraktijk Broekman-Teggelaar beslist de behandelaar per geval of er al dan niet een rekening wordt gestuurd. Deze aanpak is vastgelegd in de huisregels van onze praktijk.

Wordt een afspraak niet nagekomen dan ontvangt de patient daarover direct een e-mail of een brief met de constatering, uitleg en de (mogelijke) gevolgen. Vervolgens stuurt ons administratiekantoor een nota met de declaratiecode C90: “Niet nagekomen afspraak. We begrijpen dat dit vervelend kan zijn, maar we rekenen na bovenstaande uitleg ook op je begrip.

Voor een fijne samenwerking …

Maak je een afspraak voor een controle of een behandeling bij de tandarts of een behandeling bij je mondhygiëniste? Dan vragen wij hierbij graag extra aandacht van je om de afspraak direct in je agenda te noteren. Weet je de datum of het tijdstip niet zeker meer? Heb je geen bevestiging ontvangen via e-mail? Bel of e-mail ons even. Voorkomen is voor jou en ons beter dan een ‘no-show’.