Corona

Op dit moment adviseert KNMT met de gezamenlijke mondzorgkoepels (ANT, KNMT, NVM en ONT) om niet spoedeisende-zorg bij niet-coronapatiënten in de tandartspraktijk op te schorten. Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het corona virus af te remmen.

Voorlopig zal de praktijk uitsluitend beperkt telefonisch bereikbaar zijn voor serieuze spoedgevallen, zoals:

 • Reparaties aan gebitsprotheses
 • Persisterende drukplaatsen door een prothese
 • Verstoorde wondgenezing na een eerdere ingreep
 • Tandheelkundige defecten (zoals een gebroken kies) of orthodontische defecten (zoals een losse spalk) die beschadiging van tong en/of wangslijmvlies ten gevolge hebben
 • Trauma
 • Acute heftige pijn die niet met pijnstilling is te bestrijden
 • Mogelijke levensbedreigende ontstekingen

In een dergelijk geval kunt u telefonisch contact opnemen tussen 09:00 en 12:00u op telefoonnr. 020-6427255. Bij spoed-gerelateerde klachten zullen wij dus (telefonisch) per geval afwegen of behandeling strikt noodzakelijk is. De praktijk spontaan bezoeken zonder voorafgaand overleg is niet mogelijk.

Uiteraard bestaat altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de Tandartsspoedpraktijk in het OLVG via 0900-8602 (€ 0,45 per gesprek).

Voor overige zaken wordt u verzocht de praktijk te mailen: info@tandartsrivierenbuurt.nl.

Zie de website van het KNMT voor meer informatie over COVID-19 www.knmt.nl.

Wij danken u voor uw begrip,

Tineke Broekman

 

 

English

You have undoubtedly heard from the media that the risks of contamination with COVID-19 are increasing day by day. Therefore we have decided to cancel all appointments until further notice.

For the time being, the practice will only be available by telephone for emergencies, such as:

 • Repairs to dental prostheses
 • Persistent pressure points due to a prostheses
 • Impaired wound healing after a procedure
 • Dental defects (like a broken molar) or orthodontic defects (like a loose retainer) that result in damage to the tongue and / or mucous membrane of the cheek
 • Trauma
 • Acute severe pain that cannot be controlled with pain relief
 • Possible life-threatening infections

In such a case, you can contact us between 09:00 and 12:00 am on telephone no. 020-6427255. We will therefore consider (by telephone) whether treatment is strictly necessary. It is not possible to visit the practice spontaneously without prior consultation.

It is always possible to contact the emergency office, Tandartsspoedpraktijk in the OLVG via 0900-8602 (€ 0,45 per call).

For other matters, you are requested to email the practice: info@tandartsrivierenbuurt.nl.

See the website of the KNMT for more information regarding COVID-19 www.knmt.nl.

Thank you for your understanding,

Tineke Broekman