Klachtenregeling

SAMEN ZOEKEN NAAR EEN OPLOSSING
De tevredenheid van onze patiënten staat bij ons hoog in het
vaandel. Vindt u dat wij u bijvoorbeeld onvoldoende hebben geïnformeerd
of voldoet het resultaat van een behandeling niet aan uw verwachtingen,
dan horen wij dat graag. Zo kunnen we samen zoeken naar een oplossing.

BEL HET TANDHEELKUNDIG INFORMATIEPUNT (TIP)
Hebt u daarnaast nog vragen? Dan kunt u terecht bij het
Tandheelkundig Informatie Punt. Het TIP kan algemene vragen
beantwoorden over een behandeling.

0900 20 25 012 ( € 0.90 per gesprek )

OVERLEG MET DE KLACHTENFUNCTIONARIS
Komen we er samen echt niet uit, dan kunt u kosteloos contact opnemen
met de klachtenfunctionaris van de KNMT, de beroepsvereniging voor
tandartsen. Hij bemiddelt en helpt u bij het formuleren van uw klacht