Tandartsverzekering 2017: wel of niet?

4 Januari, 2017 11:05

Tandartskosten worden de afgelopen jaren niet meer vergoed vanuit de basisverzekering van zorgverzekeraars. Daarom is het in veel gevallen raadzaam om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten bovenop uw basispremie. Onze tandartsen en mondhygiënisten informeren u over dit aanvullende product.

Wanneer heeft u een aanvullende tandartsverzekering nodig?

Tandartskosten kunnen flink oplopen: veel mensen kiezen daarom voor een aanvullende tandartsverzekering. Deze verzekering is echter niet in alle gevallen noodzakelijk. Wij raden een tandartsverzekering aan als u veel tandartskosten maakt of als u financieel niet in staat bent om deze kosten zelf te betalen.

Houdt er rekening mee dat iedereen een jaarlijkse gebitscontrole nodig heeft, waardoor u er voor iedereen jaarlijkse tandartskosten zijn. Daarnaast adviseren wij u om in ieder geval een tandartsverzekering af te sluiten voor de kosten na een ongeval. Deze kosten zijn niet standaard meeverzekerd en kunnen hoog oplopen, bijvoorbeeld: door het plaatsen van implantaten of gebitsprotheses.

Tandheelkundige kosten binnen de basisverzekering

In bijzondere gevallen worden tandheelkundige kosten vergoed binnen de basisverzekering, maar hiervoor wordt vaak wel eerst het eigen risico aangeschreven. Deze vergoeding geldt indien:

  • Er sprake is van ernstige ontwikkelingsstoornissen
  • Er groeistoornissen zijn
  • Er afwijkingen van mond of gebit zijn bij een lichamelijke of geestelijke aandoening waarbij medische behandeling met tandheelkundige zorg noodzakelijk is
  • Er een behandeling bij de kaakchirurg noodzakelijk is

Ook patiënten die uitneembare volledige prothesen of al dan niet implantaten nodig hebben of een klikgebit voor de boven- en/of onderkaak, krijgen een groot deel van de kosten vanuit de basisverzekering vergoed. Per 1 januari 2017 wordt een implantaat gedragen prothese voor de onderkaak voor 90% vergoed. Een implantaat gedragen prothese op de bovenkaak wordt voor 98% vergoed en voor normale gebitsprothesen wordt 75% van de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Uit uw aanvullende verzekering worden vaak geheel of gedeeltelijk de overige kosten vergoed.

Vergoedingen voor kinderen tot 18 jaar

Tandheelkundige kosten voor kinderen tot 18 jaar worden vaak volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Denk hierbij aan de periodieke controle, het vullen van cariës, het verwijderen van tandsteen en fluoridebehandelingen. Orthodontie valt niet onder deze verzekering en hiervoor wordt aangeraden om een aanvullende pakket af te sluiten. De kosten voor een beugel kunnen namelijk oplopen tot wel € 2.500,-.

Welke verzekering moet ik kiezen?

Er zijn in Nederland tientallen verschillende zorgverzekeraars die tandartsverzekeringen aanbieden. Veel van deze pakketten verschillen van elkaar, maar ze vergoeden allemaal de tandartskosten tot een bepaald maximum. Kijk tijdens uw zoektocht naar de perfecte tandartsverzekering daarom niet alleen naar de prijs, maar ook naar de inhoud van het pakket en het maximale bedrag dat vergoed wordt.

Als u zich afvraagt in hoeverre een aanvullende verzekering noodzakelijk is en als u de laatste 12 maanden op controle bent geweest, kunt u contact met ons opnemen. Bent u al langere tijd niet bij de tandarts of mondhygiënist geweest? Onze tandartsen en mondhygiënisten kunnen u tijdens de periodieke controle adviseren over welke pakketten passen bij uw gebit.

Kosten klikgebit hoger vanaf 2017 >